Predstavitveni dan PF UM, 30. septembra 2022

Fotogalerija