Sekcija korporacijskih pravnikov Slovenije

Sekcija korporacijskih pravnikov Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija) deluje kot enota znotraj Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Ustanovljena je bila leta 2008.

Osnovno poslanstvo Sekcije je združevati in povezovati korporacijske pravnike Slovenije z namenom, da se v čim večji meri dosežejo cilji, kot so:

- izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks,

- dvig standardov kvalitetnega, strokovnega in etičnega delovanja korporacijskih pravnikov, ter

- povečevanje ugleda in zaščita strokovnih interesov korporacijskih pravnikov v Sloveniji.
 

Člani Sekcije pri svojem vsakodnevnem delu prisegamo na naslednje vrednote:

- odličnost (kvalitetno in strokovno opravljanje dela v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom, v skladu z doseženimi spoznanji teorije in aktualno prasko pristojnih slovenskih in evropskih organov),

- odgovornost (sprejemanje odločitev po tehtnem premisleku vseh pomembnih okoliščin ter podajanje rezultatov takih odločitev na jasen in nedvoumen način),

- inovativnost (preseganje dosedanjih neaktualnih védenj in neprimernih ustaljenih praks z novimi in svežimi idejami) in

- integriteta (dvigovanje standardov etičnega vedenja z lastnim zgledom in ozaveščanjem okolja).
 

Sekcija organizira srečanja, izobraževanja in okrogle mize za svoje člane in povabljene goste.

Več podatkov o aktualnih dejavnostih Sekcije je mogoče dobiti na naslednji povezavi: LinkedIn profil.


Vodstvo sekcije:

Gaber Kontelj, vodja

Elma Buljko, sekretarka