Sekcija korporacijskih pravnikov Slovenije

Sekcija korporacijskih pravnikov Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija) deluje kot enota znotraj Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Ustanovljena je bila leta 2008.

Člani Sekcije so korporacijski pravniki, ki opravljajo delo pravnika v pravni osebi zasebnega ali javnega prava.

Osnovno poslanstvo Sekcije je združevati in povezovati korporacijske pravnike Slovenije z namenom, da se v čim večji meri dosežejo cilji, kot so:
- izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks,
- dvig standardov kvalitetnega, strokovnega in etičnega delovanja korporacijskih pravnikov, ter
- povečevanje ugleda in zaščita strokovnih interesov korporacijskih pravnikov v Sloveniji.

Člani Sekcije pri svojem vsakodnevnem delu prisegamo na naslednje vrednote:
- odličnost(kvalitetno in strokovno opravljanje dela v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom, v skladu z doseženimi spoznanji teorije in aktualno prasko pristojnih slovenskih in evropskih organov),
- odgovornost (sprejemanje odločitev po tehtnem premisleku vseh pomembnih okoliščin ter podajanje rezultatov takih odločitev na jasen in nedvoumen način),
- inovativnost (preseganje dosedanjih neaktualnih védenj in neprimernih ustaljenih praks z novimi in svežimi idejami) in
- integriteta (dvigovanje standardov etičnega vedenja z lastnim zgledom in ozaveščanjem okolja).
 

Sekcija organizira srečanja, izobraževanja in okrogle mize za svoje člane in povabljene goste.

Več podatkov o aktualnih dejavnostih Sekcije je mogoče dobiti na naslednji povezavi: LinkedIn profil.


Vodstvo sekcije:
 
Špela Ajdišek Robič, vodja Sekcije Korporacijskih pravnikov
Ga. Špela Ajdišek Robič, univ. dipl. pravnica, vodja pravne službe družbe Siemens d.o.o., deluje predvsem na področju gospodarskega statusnega prava, prava elektronskih komunikacij ter prava naprednih tehnologij (pravni vidiki podatkovnih blokov, avtomatizacije v industriji, interneta stvari in pametnih zgradb) pa tudi na področju javnih naročil in individualnega delovnega prava. Je sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, predstavnica GZS v kolektivnih delovnih sporih, članica Blockchain Think Tank Slovenija ter WIPO alumni.

 

Elma Buljko, sekretarka

Elma Buljko, univ.dipl.prav je vodja kadrovske službe za Siemens Slovenija in Hrvaška in se osredotoča na področje delovnega prava, HR strategij in razvoja zaposlenih. Pred tem je v delovala na področju gospodarskega prava kot pravna svetovalka v Sloveniji, ter skladnosti poslovanja v strateškem Compliance oddelku na sedežu koncerna Siemens v Nemčiji. Sekretarka Sekcije je od leta 2014 in verjame, da je njena najvišja dodana vrednost prav povezovanje pravnih strokovnjakov s širokim strokovnim znanjem iz različnih branž ter deljenje izkušenj.