Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije je krovna organizacija društev pravnikov v gospodarstvu in drugih pravniških društev v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1996, ko so se posamezna društva pravnikov v gospodarstvu združila v Zvezo društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije. Kasneje so se nekatera društva pravnikov v gospodarstvu preimenovala v splošna pravniška društva, kljub temu pa so ostala aktivna v zvezi, ki se je preimenovala v Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije. 

Danes je vanjo vključenih šest regionalnih pravniških društev (Pravniško društvo Maribor, Pravniško društvo Ljubljana, Društvo pravnikov v gospodarstvu Celje, Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja, Društvo za gospodarsko pravo Koroške, Društvo zasavskih pravnikov) in dve specializirani pravniški društvi (Slovensko društvo za evropsko pravo in Društvo za športno pravo). V okviru zveze deluje tudi sekcija za korporacijsko pravo.

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije organizira vsakoletno pravniško srečanje Dneve slovenskih pravnikov, je soizdajatelj revije Podjetje in delo, sicer pa združuje in povezuje pravniška društva in njihove člane, ki se srečujejo na srečanjih, organiziranih s strani zveze. Zveza vzdržuje tudi stike z zamejskimi pravniki in se vključuje v strokovne razprave o aktualnih pravnih vprašanjih.

Na skupščini zveze v letu 2016 je bil sprejet sklep, da se sedež Zveze prenese v Maribor, na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Mladinska 9, 2000 Maribor.

Izvršilni odbor zveze sestavljajo:

  • predsednica, doc. dr. Etelka Korpič Horvat,
  • podpredsedniki prof. dr. Darja Senčur Peček, Franci Gerbec in Branka Neffat,
  • glavni tajnik Maja Habjanič,
  • organizacijski tajnik Klemen Drnovšek in
  • blagajnik Boštjan Koritnik.

Člani upravnega odbora so poleg izvršilnega odbora tudi predsedniki vseh društev in sekcij zveze.