Naši profesorji na mednarodnih konferencah

LETO 2018
 

 • Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ se je 9. marca 2018 udeležila konference, ki je potekala v sklopu projekta "Develepments in Family Law –Year by Year“, ki ga podpira madžarsko ministrstvo. Izr. prof. dr. Kraljičeva, je kot nacionalna  poročevalka, podala predstavitev pravne ureditve in sodne prakse v Sloveniji. Konferenco je organizirala priznana Eotvos Lorand University iz Budimpešti na Madžarskem. 
   
 • Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ se je udeležila »V. International Consumer Conference  - “INFLUENCE OF LEGAL AND ETHICAL REGULATIONS ON THE APPLICATION OF CONSUMER LAW”, ki je jo je organizirala Cracow University of Economics, Department of Civil and Business Law. Konference, ki je potekala 1. in 2 . marca 2018 v  Krakovu na Poljskem, se je izr. prof. dr. Kraljić udeležila s prispevkom na temo »Patient's rights as consumer of medical services in Slovenia Law«.

 

LETO 2017
 

 • Katja DRNOVŠEK se je 3. novembra 2017 v Splitu udeležila 14. regionalne PIL konference: „Private International Law Revisited – Is there a Room for the Improvement of Existing Sources of PIL?“. Predstavila je prispevek na temo ekonomskih vidikov predlagane prenovitve Bruseljske uredbe II bis.  
   
 • Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ se je udeležila I. hrvaškega kongresa medicinskega prava, ki je potekal med 3. in 5. 11. 2017 v Osijeku na Hrvaškem. Imela je prispevek na temo: "Informirana privolitev in pravica pacienta do obveščenosti v enotah intenzivne medicine (s pregledom evropske sodne prakse)".

 • Od 5. do 7. oktobra 2017 je v Makarski (Hrvaška) potekal jubilejni »X. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem – obrada praktičnih tema, problema i mogučih rješenja«, ki ga je organizirala Hrvatska udruga pravnika u zdravstvu. Kongresa se je s prispevkom na temo »Zdravstvena (ne)pismenost – ključni element u odnosu između zdravstvenih radnika i pacijenata« udeležila izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ.
   
 • Prof. dr. Vesna RIJAVEC in izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ sta v času od 26. do 28. septembra 2017 udeležili "VI. Turkish - Slovenia Comparative Law Symposium", kjer je prof. dr. Rijavec spregovorila o zaščiti otrokovih interesov med in po razvezi zakonske zveze, medtem ko je izr. prof. dr. Kraljić govorila o otrokovih koristih s posebnim poudarkom na 12. členu KOP.
   
 • RIJAVEC Vesna in KRALJIĆ Suzana sta se udeležili 16th World Conference of the International Society of Family Law, ki je potekala med 25. in 29. julijem v Amsterdamu na Nizozemskem. Krovna tema letošnje konference je bila »Family Law and Family Realities«. Avtorici pa sta izvedli predavanje »Parenthood and Family: New Aspects of Slovenian Family Code."
   
 • TOPLAK Jurij, Political party funding in Malta : predavanje na mednarodni konferenci "Political Finance and Political Corruption - The Meeting of IPSA RC20", 3.-5. 7. 2017, Valencia, Španija, 2017.
   
 • HOJNIK Janja, Digital content as a market commodity sui generis : EU lawyers (finally) moving from newton physics to quantum physics?. V: RADIĆ, Željko (ur.), RONČEVIĆ, Ante (ur.), YONGQIANG, Li (ur.). The legal challenges of modern world : book of proceedings, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, 29. - 30. junij 2017, Split.
   
 • SENČUR PEČEK Darja, LALETA Sandra, KRALJIĆ Suzana, Labour law implications of outsourcing in public sector. V: Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2017, Brno, Češka, 15. - 16.junij 2017.
   
 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 23. simpozija intenzivne medicine, ki je potekal med 11.-13.6.2017 v Šibeniku. Tema letošnjega simpozija je bila »Pravni položaj liječnika u etičkim izazovima intenzivne medicine«. Izr. prof. dr. Kraljić je predstavila referat ma temo »Informirani pristanak i pravo na obaviještenost pacijenta u jedinicama intenzivne medicine sa pregledom europske sudkse prakse«.

 • HOJNIK Janja, Regulatory response to servitization in the EU : integrating rules on products and services' offerings. V: WEST, Shaun (ur.). Internationalisation through servitization : proceedings of the Spring Servitization Conference 2017,
  15. - 17. maj 2017, Lucerne, Švica.

 • BESSA VILELA Noemia, BREZOVNIK Boštjan, Europe : hell or paradise? : lecture, International Conference "Looking beyond the crises: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance", 11-14 May 2017, Dubrovnik, Hrvaška.

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila II. simpozija »Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda«, ki je potekal 11.-13. maja 2017 v Šibeniku, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom »Pravna regulativa obaveznog cijepljenja u Sloveniji«.  

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 22. Rotterdam Law Network Meeting, ki je potekal 20.-22. aprila 2017 v Rotterdamu na Erasmus School of Law. Udeleženci so izmenjali izkušnje, predstavili dobre prakse z mobilnostjo študentov in zaposlenih ter razglabljali o odprtih problemih. Seznanili so se tudi z dobrimi praksami glede izvajanja skupnih master in PhD programov na izbranih univerzah. Še posebej pa je udeležence pritegnilo predavanje o inovativnih pristopih v pedagoškem procesu, v sklopu katerega so lahko poskusili tudi Virtual Reality Court Room.

 • TOPLAK Jurij, The geography of same-sex marriage vote in Slovenia and Croatia : poster na 2017 Political Geography Specialty Group Pre-Conference, Harvard University, Cambridge, MA, 4. april 2017.

 • SENČUR PEČEK Darja, se je 23.3.2017 udeležila mednarodne konference - Precarious Work, Current reality and perspectives na Pravni fakulteti Univerze v Lodzu na Poljskem in predavala na temo: "Precarious work in Slovenia".
   
 • PRELIČ Saša, ZUBOVIĆ Antonija, Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu: otvorena pitanja : predavanje, XXIII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", Poreč, Hrvaška, od 15. do 17. marca 2017.
   
 • KNEZ Rajko se je 3. marca 2017 udeležil »XXXI KONGRESA - Upravno pravo se spreminja« v Trstu, Italija, v okviru Petega mednarodnega srečanja Evroregije Severni Jadran, na temo Begunci, migranti, tujci: Primerjava med zakonodajami na temo Odmevni primeri v posledici migrantskih tokov na najvišjih slovenskih sodiščih in nova slovenska zakonodaja o tujcih, Trst, Italija. Predaval je na temo z naslovom: »The new Slovene rules on foreigners (i.e. migrants) and echo-cases of the highest Slovene courts, relating to the migrant wave”.
   
 • HOJNIK Janja se je 17. februarja udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, Švica, na temo Evaluation of academic legal research.
   
 • STAJNKO Jan se je dne 24. 2. 2017 udeležil VIІ International Scientific Conference "Human security in the context of globalization: modern legal paradigm", ki je potekala v Kijevu, Ukrajina. Njegov prispevek  z naslovom: On security, "feindrecht" and human dignity je spadal v okvir panela "Criminal legal protection of human security". Povabljen je bil s strani  National Aviation University (NAU), Education and Research Institute of Law.

 

LETO 2016
 

 • BREZOVNIK Boštjan. The provision of services of general interest in Slovenia. V: SKULOVÁ, Soňa (ur.). Dny práva 2015 = Days of law 2015. Část 9, Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti), IX. International Conference Days of Law 2015, 18th-19th November 2015 in Brno, Czech Republic, (Acta Universitatis Brunensis iuridica, vol. 553, = č. 553). Brno: Masarykova univerzita, cop. 2016, str. 46-60.
   
 • V Vodicah, Hrvaška, je potekal (11. do 13.11.2016) 2. simpozij medicinskega prava na temo "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti". Simpozija sta se aktivno udeležila dva naša predavatelja, in sicer. izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ s prispevkom "Pojasnilna dolžnost in informirani pristanek - odprti problemi v slovenski pravni ureditvi in sodni praksi" ter prof. dr. Damjan Korošec s prispevkom "Slovensko medicinsko kazensko pravo v primerjalnopravni perspektivi".
   
 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Treatment contract and the problematic of healthcare errors : lecture, 1. mednarodni zdravstveni kongres / 1st International Medical Congress Ortopedija in njene zmožnosti / Orthopaedics and its capabilities, 11. in 12. november 2016, Ljubljana, Portorož.
   
 • PODGORELEC Peter, PRELIČ Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of proceedings, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 508-515. 
   
 • TOPLAK Jurij. Judicial behavior on European Court of Human Rights. V: ECPR General Conference, Charles University in Prague, Prague, 7-10 September 2016 : Academic programme - section list. Colchester: European Consortium for Political Research: = ECPR, 2016.
   
 • TRATNIK Matjaž. Der Schutz nicht eingetragenen (erwarteten) Eigentumsrechts gegen den Grundpfandrechtsgläubiger nach der slowenischen Rechtsprechung. V: LASSEN, Tim (ur.), LUCKOW, Andreas (ur.), THURNER, Mario (ur.).Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus : eine Standortbestimmung zum XX. Workshop des Runden Tisches Grundpfandrechte, (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, Bd. 54). Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2016, str. 159-162.
   
 • PRELIČ SašaPROSTOR Jerneja. Čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe. V: XXII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - obveze - postupak)" (Poreč, 13., 14. i 15. travnja 2016), (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISSN 1330-349X, Vol. 37, br. 1, 2016). Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016, str. 449-466.
   
 • KERESTEŠ Tomaž. Vino i zaštita potrošača. V: Zbornik radova, Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine, (Zbornik radova, 1986-5821). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2016, str. 395-403.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Pravni okviri izvajanja poroda v Sloveniji. V: Zbornik sažetaka, Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, 08. i 09. travnja 2016, Plitvice. [S. l: s. n.], 2016, 10 str.
   
 • PODGORELEC Peter, PRELIČ Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of abstracts, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 59.
   
 • FERČIČ Aleš. Broadband networks and state aid policy and law : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Marriage, partnership or no registration: state of play : Eastern Europe : lecture at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Preliminary research findings from Slovenia : lecture at the Cross-Border Litigation Conference, 16th and 17th June 2016, Wolfson Theatre, New Academic Building, LSE, London. 2016.
   
 • KNEZ Rajko. Right to be forgotten - a new personal right in digital EU market : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • SENČUR PEČEK Darja. New forms of employment in Slovenia = Novi oblici rada u Sloveniji : uvodno predavanje, Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Plava dvorana, 22. aprila 2016.
   
 • KNEZ Rajko. The preliminary ruling procedure: revisiting the basics. The decision to refer & drafting questions to the court : lecturer, workshop moderator & rapporteur, EJTN administrative law project, judicial training, the EU preliminary ruling procedure, [AD/2016/05], Monday, 19 - Tuesday, 20 September 2016, Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany. 
   
 • KRALJIĆ Suzana, THORN, Karsten (diskutant), KRALJIĆ, Suzana (diskutant), et al. Parental rights of same-sex couples in the EU : round table at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.