Amicus Curiae - praksa na sodišču

Na Pravni fakulteti UM se izvaja projekt Amicus Curiae skupaj z Upravnim sodiščem v Ljubljani in Mariboru in Okrožnim sodiščem v Mariboru.

Gre za aktivnost prakse študentov, kjer ti aktivno sodelujejo pri reševanju sodnega primera.

Študenti na sodišču prejmejo viseč spis, ki ga preučijo (ne smejo ga odnašati, tudi ne nobenih informacij iz zadeve) in njihova naloga je, da nato, s pomočjo usmerjanj t.i. mentorjev, oblikujejo mnenje o vprašanju pristojnosti, prava, ki se uporabi, uporabe prava EU ali mednarodnega prava, primerjalne jurisprudence, itd. Na ta način poskušajo podati rešitev primera. Pri tem jih mentorji na PF UM usmerjamo, popravljamo njihova mnenja, jim dajemo nasvete, poskušamo pa ne dati rešitve ter študente silimo, da se do nje dokopljejo sami. Poglavitna vrednost te prakse je njihova aktivna vloga ter pridobivanje veščine aplikacije prava in pravne kvalifikacije. Študenti so soočeni s tem, da morajo iz spisa sami izbrskati pravno relevantne informacije in nimajo podanega dejanskega stanu, kot je to običajno pri teoretičnih vajah na fakulteti.
 
Gre za win-win projekt – študenti se srečajo s sodišči, spisi, so vpleteni v odločanje, sodniki prejmejo dodatno informacijo, mentorji pridobimo vpogled v sodno prakso. Pri tem pa se sodišča in njihov delovni proces ne ovirajo.
 
Projekt izvajamo oba semestra in skupaj je pripravljenih približno 60 mnenj vsako leto (ena zadeva po študentu).
 
Ko je mnenje pripravljeno, izgleda takole: 
- za Upravno sodišče:  Primer Informacije za Upravno sodišče
za Okrožno sodišče: Primer Informacije za Okrožno sodišče
 
Vodja projekta je prof. dr. Rajko Knez, pri izvedbi pa sodelujejo še prof. dr. Martina Repas, prof. dr. Janja Hojnik, prof. dr. Suzana Kraljić.