Kontakti

Erasmus koordinatorka:

izr. prof. dr. Suzana Kraljić
e-pošta: suzana.kraljic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 32

Imenovanje velja do 26.06.2019.

Referentka za Erasmus+ na Pravni Fakulteti UM:

Rebeka Livić
e-pošta: rebeka.livic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 22

Uradne ure referata:

Od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro.