Nagrade zaposlenim in sodelavcem PF UM

Podelitev priznanj in nagrad na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, 25. januar 2017

Nagrade in priznanja za leto 2016 so prejeli tisti, ki so s svojim delom, uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Iskrene čestitke izr. prof.dr. Zlatanu Dežmanu, ki je prejel priznanje za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge, ge. Darji Tomanič, ki je prejela priznanje UM za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge ter asistentu Denisu Baghrizabehiju, ki je prejel rektorjevo nagrado za študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji.

"Skupaj smo dosegli veliko«, je v svojem nagovoru poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.


rektor prof. dr. Igor Tičar in upokojena strokovna sodelavka, ga. Darja Tomanič


rektor prof. dr. Igor Tičar in izr. prof. dr. Zlatan Dežman

rektor prof. dr. Igor Tičar in asistent Denis Baghrizabehi

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2017

Izr. prof. dr. Borut Holcman je v mesecu januarju 2017 prejel priznanje Paula Harrisa. Paul Harris je bil ustanovitelj gibanja Rotary International, katerega osnovno delovanje temelji na načelu spoštovanja in tolerantnosti – biti dobrodelen ne glede na politično, svetovno nazorsko ali religijsko prepričanje.

​Priznanje Paula Harrisa se podeljuje za dosežke s področja družbenih in dobrodelnih prizadevanj posamezni rotarijcev. Eden izmed začetnih rotarijcev v slovenskem prostoru je bil pravnik in sodnik Leon Štukelj in prav pravniki so začetniki tega gibanja. Njegovo ime nosi ustanova Fundacija Leona Štuklja, ki zadnjih 17 let skrbi za štipendiranje dijakov in študentov.  Izr. prof. dr. Borut Holcman je bil 16 let tajnik te ustanove.
Priznanje je prejel kot nečlan rotarijskega gibanja, kar daje priznanju še posebno težo.

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2016

Doc. dr. Tjaša Ivanc prejemnica priznanja mladi pravnik leta 2016

Portorož, 14. oktobra 2016 – Znani so nagrajenci na 42. dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba IUS-SOFTWARE (GV Založba).

Zveza društev pravnikov Slovenije že 17 let na podlagi javnega razpisa pravnikom podeljuje priznanja za njihovo delo in dosežke. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude. Priznanje za življenjsko delo je dobil dr. Marijan Pavčnik, pravnik leta je dr. Miha Juhart, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih je prejela Bojana Kmetec Rošic, priznanje mlademu pravniku pa je dobila dr. Tjaša Ivanc.

 

Vir in foto: GV ZALOŽBA na Facebooku (https://www.facebook.com/gvzalozba/)

Nagrade v letu 2014

Srebrni ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Darija Husar

Leto: 2014

Bronasti ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Željka Bogdanović

Leto: 2014

Svečana listina

​​​Svečano listino Univerze v Mariboru podeljuje univerza za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja. Podeljuje se neprekinjeno vse od leta 1978.

Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: dr. Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Leto: 2020

Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z več kot dvajset let delovnih izkušenj v Finančni upravi RS, opravlja dela in naloge direktorja Finančnega urada Maribor. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Kot gostujoči strokovnjak Pravne fakultete sodeluje v pedagoškem procesu, kjer vpeljuje bogate in dolgoletne delovne izkušnje iz aktualne upravne prakse ter izvrstno poveže sodelovanje med teorijo in prakso. Študentom omogoča tudi ogled in predstavitev delovanja davčnega organa v praksi (dan odprtih vrat). Kot avtor več znanstvenih in strokovnih člankov sodeluje z nekaterimi inštituti na Pravni fakulteti ter svoja dela objavlja v različnih strokovnih revijah. Pri tem s predstavitvijo referatov sodeluje tudi na različnih dogodkih, posvetih in konferencah. Prav tako je vsakoletni gost na Informativnih dnevih Pravne fakultete, na katerih zainteresiranim dijakom oziroma bodočim študentom predstavi poklic pravnika v javni upravi.


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Alenka Zadravec, univ. dipl. prav. (Višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru)
Leto: 2019


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Prim. Jelka Helena ​Reberšek Gorišek, dr. med.
Leto: 2018


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Pravniško društvo Maribor
Leto: 2016