Razpisi


Datum: 27.2.2019

SKLEP o razpisu volitev dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru


Datum objave: 11.9.2018

Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose PF UM

ROK za oddajo kandidature: najkasneje do 14. 09. 2018, do 12. ure v vložišče (telefonska centrala) Pravne fakultete Univerze v Mariboru na naslovu Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.