Anita Šober

Delovno mesto: Služba za finančne in računovodske zadeve
E-mail: racunovodstvo.pf@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 30