Bernarda Pevec, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Vodja referata za študentske zadeve
E-mail: bernarda.pevec@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 44
Prostor: 108