Matjaž Trstenjak, univ. dipl. inž. el.

Delovno mesto: Pomočnik tajnika za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
E-mail: matjaz.trstenjak@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 25
Prostor: 012