Urška Kukovec, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Pomočnik tajnika za pravne, kadrovske in splošne zadeve
E-mail: urska.kukovec2@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 38