Alenka Zadravec, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: višja sodnica ter predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru
E-mail: urad.ozmb@sodisce.si
COBISS
Biografija: Alenka Zadravec je univerzitetna diplomirana pravnica, višja sodnica ter predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru. Vrsto let je sodelovala kot predavateljica v okviru izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju za predsednike in direktorje sodišč ter je izpraševalka na pravosodnem državnem izpitu (PDI). Aktivno se vključuje v program mediacije kot mediatorka, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa sodeluje v pedagoškem procesu pri predmetih Civilno procesno pravo in Družinsko pravo.