mag. Igor Strnad, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: višji sodnik na oddelku za civilno sodstvo na Višjem sodišču v Mariboru
E-mail: igor.strnad@sodisce.si
COBISS
Biografija: Mag. Igor Strnad je magister prava in sodnik na Višjem sodišču v Mariboru, kjer sodi na oddelku za civilno sodstvo. Je dolgoletni zunanji sodelavec Pravne fakultete ter avtor številnih izvirnih in strokovnih znanstvenih člankov, prav tako sodeluje na posvetih in konferencah v organizaciji naše fakultete.