Kristijan Anton Kontarščak

Delovno mesto: odvetnik
Biografija:

Je odvetnik v Mariboru, prav tako pa tudi opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. Ima končano Pravno fakulteto v Mariboru. Odvetništvo opravlja že od 1. 6. 2006. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z nudenjem pravnih storitev gospodarskim subjektom s področij: korporacijskega prava, gospodarskega pogodbenega prava, davčno korporacijskega prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, trga vrednostnih papirjev in insolvenčnega prava. Predvsem na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in kot odvetnik.

Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v strokovni literaturi, je avtor oz. soavtor več priročnikov in predava na seminarjih s področja korporacijskega prava.