dr. Maja Menard, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: odvetnica in partnerica v odvetniški družbi Ulčar & partnerji v Ljubljani
Biografija:

Dr. Maja Menard je predstavnica mlajše generacije odvetnikov v Sloveniji, ki se je izobraževala v tujini, v Franciji, na Univerzi Paris X, kjer je magistrirala in doktorirala, nato pet let delala pri znani odvetniški pisarni  Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP v Parizu. Kot odvetnica se je ukvarjala z vprašanji konkurenčnega prava, državnih pomoči in tudi zastopala Komisijo pred Sodiščem EU. Po vrnitvi v Slovenijo je postala odvetnica in partnerica pri odvetniški družbi Ulčar in partnerji.

Je izredno prodorna, odlična pravnica s poglobljenim znanjem mednarodnega in prava EU. Ima ne samo veliko praktičnih izkušenj iz sodnega varstva v Sloveniji, ampak tudi iz sistemskih in ključnih projektnih nalog na ravni RS, kot je npr. sodelovanje v strokovni skupini, ki se je ukvarjala z odprtimi vprašanji dolgov Ljubljanska banke.