Peter Rižnik

Biografija:

Peter Rižnik je diplomant PF UM in samostojni strokovni sodelavec (senior associate) pri odvetniški pisarni Konrad Partners s sedežem na Dunaju. Obenem je tudi član sekretariata pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer deluje kot zunanji pravni svetovalec in član Komisije za arbitražo in alternativno reševanje sporov pri Mednarodni trgovinski zbornici (ICC). Peter redno deluje kot arbiter v mednarodnih arbitražnih postopkih pri ICC, pa tudi kot zastopnik strank in sekretar arbitražnih senatov. Kot doktorski kandidat nadaljuje izobraževanje na Univerzi na Dunaju. Njegovi raziskovalni napori so osredotočeni na mednarodno investicijsko arbitražo in pravo varstva okolja.