dr. Urška Kežmah, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: odvetnica
E-mail: urska.kezmah1@guest.um.si
COBISS
Biografija:

Dr. Urška Kežmah je odvetnica. Pred odvetništvom je opravljala vlogo okrožne sodnice in vodje pravdnega oddelka ter podpredsednice Okrožnega sodišča v Mariboru. V sodelovanju s fakulteto organizira vsakoletna izobraževanja za mediatorje.  Že vrsto let kot zunanja sodelavka sodeluje pri izvedbi predmetov Civilno procesno pravo in Nepravdno pravo.

V četrtek, 8.12.2016, je na Univerzi v Mariboru potekala promocija doktorjev znanosti. Rektor UM, prof. dr. Igor Tičar,  je promoviral 17 doktorjev znanosti, med njimi tudi našo zunanjo sodelavko in gostujočo strokovnjakinjo dr. Urško Kežmah.