Žiga Stamenković, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: odvetnik
E-mail: ziga.stamenkovic@odv-kac.si
Telefon: +386 2 228 30 50
Biografija:

V odvetniški družbi KAC & odvetniki o.p. d.o.o. je zaposlen od leta 2008. V času študija je opravil izbirni program specialističnega študija Evropskega gospodarskega prava s poudarkom na prevzemih (M&A) in konkurenčnim pravom na UNI Bayreuth, Zvezna Republika Nemčija. Ukvarja se s kazenskim, gospodarskim ter davčnim in upravnim pravom.
Aktivno znanje tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski, hrvaški in srbski jezik.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak dne 22. novembra 2016 izvedel predavanje na temo: ČLOVEKOVE PRAVICE IN USTAVNA JAMSTVA V KAZENSKEM POSTOPKU.