zasl. prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: zaslužni profesor