izr. prof. dr. Zlatan Dežman, univ. dipl. prav.

E-mail: zlatan.dezman@sodisce.si
Telefon: +386 (0)2 2504 247
Prostor: 06
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za kazensko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Kazensko procesno pravo (P)
  • Kazensko pravo: izbrane teme (P)
Biografija:

Dr. Zlatan Dežman je leta 1973 končal takratno Višjo pravno šolo v Mariboru. Še isto leto se je vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral 1976. leta. Po diplomi se je istega leta zaposlil na sodišču v Mariboru, kjer dela še danes kot okrožni sodnik – svetnik. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je leta 1979 vpisal na podiplomski študij kazenskopravnih znanosti na Pravni fakulteti V Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1985 z uspešnim zagovorom magistrske naloge »Kazenska odgovornost udeležencev v cestnem prometu«. Leta 1996 je na Pravni fakulteti v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo z naslovom »Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti«

Dr. Zlatan Dežman je od leta 1998 nosilec predmeta kazensko procesno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.