asist. Klemen Drnovšek, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: asistent
E-mail: klemen.drnovsek@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 14
Prostor: 104/2
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za gospodarsko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Gospodarsko pogodbeno pravo (V)
  • Obligacijsko pravo (V)
  • Avtonomni gospodarski posli (V)
  • Delovno pravo (V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Asistent Klemen Drnovšek je član Katedre za gospodarsko pravo in doktorski študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Je diplomant štiriletnega univerzitetnega študijskega programa »Pravo«, ki ga je zaključil s povprečno oceno 9,77. Za doseženo najvišjo povprečno oceno generacije je prejel nagrado GRAWE Excellence Award. Diplomsko delo »Ekskulpacija poslovne odškodninske odgovornosti po Obligacijskem zakoniku in Dunajski konvenciji (CISG)« je zagovarjal pod mentorstvom redne profesorice dr. Vesne Kranjc. Prejel je tudi Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru. V času študija je opravljal naloge sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru, bil pa je tudi član Senata in Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Poleg izvajanja pedagoške dejavnosti se strokovno in znanstveno raziskovalno udejstvuje in svoje prispevke objavlja v različnih strokovnih in znanstvenih revijah ter zbornikih. V letu 2016 je med drugim sodeloval na konferenci Gospodarski subjekti na trgu in na Velikem kongresu javnega naročanja. Z ekipo Pravne fakultete Univerze v Mariboru sodeluje pri mednarodnem tekmovanju iz arbitraže in gospodarskega pogodbenega prava »Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot«, na katerem je v preteklosti že sodeloval, kot tekmovalec in tudi kot mentor. Je tudi podpredsednik Pravniškega društva v Mariboru.