asist. Kristjan Zahrastnik, mag. prava

E-mail: kristjan.zahrastnik@um.si
Telefon: +386 (0)2 250 42 13
Prostor: 103/2
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za temeljne pravne in druge vede
Sodeluje pri predmetih:

Sodeluje pri predmetih:

  • Rimsko pravo
  • Splošni del civilnega prava
  • Avtonomni gospodarski posli
COBISS
SICRIS