doc. dr. Aljoša Dežman, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: aljosa.dezman@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 52
Prostor: 201
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za temeljne pravne in druge vede
Sodeluje pri predmetih:
  • Rimsko pravo (P, V)
  • Splošni del civilnega prava (V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Aljoša Dežman se je rodil leta 1981. Po zaključeni gimnaziji je pričel s študijem prava v študijskem letu 2000/2001. Diplomiral je z odliko v marcu 2005 z zagovorom diplomske naloge s področja prava vrednostnih papirjev. Doktorsko disertacijo s področja poslovne odškodninske odgovornosti je uspešno zagovarjal v decembru 2009 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V doktorja pravnih znanosti je bil promoviran v januarju 2010 na Univerzi v Ljubljani.

Svojo poklicno pot je pričel v pravnem sektorju Javnega stanovanjskega sklada, kjer je bil zaposlen od marca do septembra 2005. Ukvarjal se je predvsem s stanovanjskimi zadevami in področjem javnih naročil. S septembrom 2005 se je zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Mariboru. V času sodniškega pripravništva je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv. V oktobru 2006 se je zaposlil kot univerzitetni asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Aljoša Dežman je po opravljenem sodniškem pripravništvu z odliko opravil državni pravniški oziroma pravosodni izpit. Za visokošolskega učitelja Pravne fakultete Univerze v Mariboru je bil izvoljen v februarju 2011.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je habilitiran visokošolski učitelj za področji gospodarskega in rimskega prava, kjer sodeluje pri poučevanju in znanstvenem delu. Je avtor oziroma soavtor znanstvenih in strokovnih objav v domačih in tujih pravnih publikacijah. Pretežno se ukvarja s področji odškodninske odgovornosti, poslovnega obligacijskega prava, insolvenčnega prava, korporacijskega prava in primerjalnega prava. Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc s pravnih področij s katerimi se poklicno ukvarja.

V septembru 2010 ga je minister za pravosodje imenoval za predsednika izpitne komisije izpita za funkcijo upravitelja v insolvenčnih postopkih in postopkih prisilne likvidacije. Sodeluje v tujih raziskovalnih projektih. Je soavtor dela monografije "Schutz der Minderheitsaktionäre in Ost- und Mitteleuropa," ki je izšla pri dunajski založbi Facultas/Nomos v novembru 2010.