izr. prof., mag. can. ius., dr. Borut Holcman, univ. dipl. theol., moralno juridični spec.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: borut.holcman@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 48
Prostor: 05
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za temeljne pravne in druge vede
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravna zgodovina (P, V)
  • Nemška pravna terminologija (P, V)
COBISS
SICRIS
Biografija: