izr. prof. dr. Petra Weingerl, Magister Juris, DPhil (Oxford), univ. dipl. prav., dipl. ekon. (UN)

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: petra.weingerl@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 29
Prostor: 205/2
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose
Sodeluje pri predmetih:

       
      1. stopnja

 • Pravni sistem in institucije EU
 • Pravo notranjega trga EU
 • Mednarodno javno pravo
 • Nadgradnja angleške pravne terminologije
 • Osnove naravovarstvene zakonodaje EU in Slovenije (Fakulteta za naravoslovje in matematiko)

  2. stopnja
   
 • Sistem sodnega varstva v EU
 • Evropsko sodno varstvo
 • Evropsko zasebno pravo

  3. stopnja
   
 • Temeljne pravice in zasebno pravo
 • Pravo, etika in nomotehnika

 

Projekti - vodja:

 • Jean Monnet Module on Fundamental Rights in EU Business Law and Policy (FURBUS) (1. februar 2022 - 31. januar 2025)

          https://www.pf.um.si/en/site02/jean-monnet-module-furbus/

 • ARRS podoktorski temeljni raziskovalni projekt z naslovom »Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU« (1. marec 2022 - 28. februar 2024)

   
COBISS
SICRIS
Biografija:

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala (z oceno Distinction) in pridobila naziv Magister Juris, leta 2018 pa zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Effective Judicial Protection and Damages in EU Law: The Case for the Deterrent Effect. Pripravljala jo je pod mentorstvom profesorja Stephena Weatherilla (v somentorstvu s profesorjem Stefanom Vogenauerjem, dokler ni postal direktor Max Planck Instituta v Frankfurtu).

Pred pričetkom doktorskega študija je delala na Sodišču EU v Luksemburgu in kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Petra je bila gostujoča raziskovalka na Evropskem univerzitetnem institutu v Firencah (European University Institute; pod mentorstvom prof. Hansa-W. Micklitza) in na Max Planck Institutu v Hamburgu. V okviru krajših akademskih izmenjav in projektov je gostovala tudi na pravnih fakultetah v Münstru, Genovi, Leuvnu in Wrocławu. Na Univerzi v Trstu predava pri predmetu EU Law and Policy.

Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava (evropsko zasebno pravo, notranji trg EU, varstvo potrošnikov, umetna inteligenca, krožno gospodarstvo…). Je vodja dveh raziskovalnih projektov: Jean Monnet Module on Fundamental Rights in EU Business Law and Policy (FURBUS) in ARRS podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta z naslovom »Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU«. Redno vodi tudi študentske raziskovalne projekte (npr. ŠIPK: Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: od pravne ureditve do prakse - TEMDIG in Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva - PUPKRO).

Raziskovalno delo redno predstavlja na mednarodnih konferencah (v Oxfordu, v Birminghamu, v Leedsu, v Bilbau, v Dubrovniku, v Ženevi, v Leuvnu, na Dunaju, v Budimpešti…). Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, na Dunaju, v Trstu in drugod. Je tudi mentorica študentom, ki se pripravljajo na tekmovanje iz prava EU (European Law Moot Court Competition), iz mednarodnega prava (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) in študentom pri sodniški praksi Amicus Curiae. Je članica delovne skupine Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI), članica OECD nacionalne kontaktne točke Slovenije in delovne skupine za spremljanje izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Članica Evropskega pravnega inštituta (ELI, Dunaj), the Society of Legal Scholars (Združeno kraljestvo), the Academic Association for Contemporary European Studies (UACES, London), the International Law Association (Slovene branch) in Slovenskega društva za evropsko pravo. Za dodiplomski študij je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko v generaciji in Grawe Excellence Award, nagrado Pravne fakultete in Zavarovalnice Grawe za najvišjo povprečno oceno v generaciji, ter mednarodno nagrado Trimo Research Award za diplomsko delo. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”. Leto kasneje je prejela nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".