doc. dr. Gregor Maučec, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: znanstveni sodelavec (podoktorski raziskovalec)
E-mail: g.maucec@um.si
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
COBISS
SICRIS
Biografija:

Gregor Maučec, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti in docent, je znanstveni sodelavec na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, podoktorski raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Amsterdamu ter predavatelj kazenskega prava in prava EU na Univerzi v Liverpoolu. Na Fakulteti za državne in evropske študije na Novi Univerzi je tudi nosilec predmeta Globalno pravo migracij (na magistrski in doktorski ravni). Pred tem je bil med drugim Marie Skłodowska-Curie podoktorski raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Kopenhagnu (iCourts – Centre of Excellence for International Courts, 2018-2021), Max Weber podoktorski raziskovalec na Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI, 2017-2018) in JSPS podoktorski raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Kyotu (2013-2014). Kot gostujoči predavatelj je tudi predaval na Univerzi v Kopenhagnu, Univerzi v Firencah, Univerzitetnem kolidžu v Londonu (UCL) in drugod. Dodiplomski in podiplomski študij je zaključil na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2008 je magistriral s področja mednarodnega prava, leta 2011 pa je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Pravne razsežnosti prepovedi nadlegovanja v kontekstu implementacije relevantnih norm EU v državah članicah - primera Velike Britanije in Irske, ki jo je kot mladi raziskovalec pripravljal pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Silva Devetaka. Je tudi član uredniškega odbora Knjižne zbirke Mednarodno pravo.
Njegovo znanstvenoraziskovalno delo na področju mednarodnega prava in mednarodnega sojenja združuje empirične ugotovitve s teoretičnimi in doktrinarnimi pravnimi raziskavami, ob uporabi navdihov, metod in spoznanj družbenih, vedenjskih in psiholoških ved z namenom preseganja tradicionalnih znanstvenih okvirov. Njegova pisanja in objave se osredotočajo na mednarodno sodno funkcijo in predvsem na to, kako jo razumejo in izvajajo sodniki različnih mednarodnih sodnih organov; mednarodno sodno vedenje in odločanje; zaščito manjšin in domorodnega prebivalstva prek mednarodnih sodišč; mednarodna in hibridna kazenska sodišča; diskriminacijo, pošteno sojenje, kazensko obsodbo in smrtno kazen; večkratne in presečne oblike diskriminacije v kontekstu množičnih grozodejstev; različna vprašanja tranzicijske pravičnosti; ter na pravne vidike in vidike varstva človekovih pravic v kontekstu povezave med migracijami in zaščito meja držav članic EU v okviru evropskega integriranega upravljanja meja. Na te teme je objavil številne znanstvene in strokovne članke ter poglavja in predstavil več prispevkov na konferencah, simpozijih in seminarjih. Njegova dela so bila objavljena v vodilnih in recenziranih akademskih revijah na njegovem področju znanstvenega delovanja, med drugim v Leiden Journal of International Law, Journal of International Dispute Settlement, International Criminal Law Review, International Journal of Minority and Group Rights, Florida Journal of International Law, Utrecht Journal of International and European Law, kot tudi v raznih zbornikih, kot npr. Edward Elgar. Kot član Srednjeevropske mreže profesorjev “Migracijski izzivi – pravni odzivi” pod vodstvom Srednjeevropske akademije (CEA) njegovo delo vključuje tudi primerjalnopravno raziskovanje zapletenega odnosa med obrambo meja, migracijami in problematiko beguncev. Kot strokovnjak za pravo človekovih pravic in proti-diskriminacijsko pravo sodeluje tudi pri projektih, ki jih izvaja Inštitut za etnične in regionalne študije (ISCOMET), Maribor.
Gregor je bil doslej vodja večih raziskovalnih projektov, financiranih s strani Evropske komisije, Japonskega društva za promocijo znanosti (JSPS) in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Trenutno je vodja Marie Skłodowska-Curie podoktorskega raziskovalnega projekta z naslovom "Intuitions and International Judging: An Interdisciplinary Study of 'Thinking-Fast' Decision-Making on the International Criminal Bench - JUDGEHUNCH" (2023-2026), ki ga financira ARIS v okviru ukrepa C3.K8.IC: »krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in ki poteka v obliki sodelovanja med Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Pravno fakulteto Univerze v Amsterdamu.

Več o njegovem tekočem raziskovalnem projektu (v angleščini) lahko najdete tukaj: https://www.uva.nl/en/profile/m/a/g.maucec/g.maucec.html#Current-research-project.