asist. Živa Šuta, mag. prava.

Delovno mesto: mlada raziskovalka
E-mail: ziva.suta@um.si
Telefon: +386 (0)2 250 42 52
Prostor: 201
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose
Sodeluje pri predmetih:

Sodeluje pri predmetih:

  • Pravni sistem in institucije EU (1. stopnja, V)
  • Pravo notranjega trga EU (1. stopnja, V)
  • Sistem sodnega varstva v EU (2. stopnja, V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Asist. Živa Šuta, mag. prav. je mlada raziskovalka in asistentka na Pravni fakulteti UM. V okviru doktorskega študija pripravlja doktorsko disertacijo na temo prostega pretoka sistemov blaga in storitev na notranjem trgu EU. Pedagoško sodeluje pri izvajanju vaj pri predmetih iz prava EU, raziskovalno pa se ukvarja z zelenim in digitalnim prehodom v pravu, temeljnimi pravicami, notranjim trgom in mednarodnim javnim pravom. Del doktorskega študija je preživela na raziskovalnem obisku na Pravni fakulteti v Kopenhagnu (Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet), kjer je pod mentorstvom prof. dr. Ulle Neergaard raziskovala razvoj prava notranjega trga EU. 

V času študija je kot tekmovalka in mentorica sodelovala na moot court tekmovanjih (Philip C. Jessup, Foreign Direct Investment Moot, European Law Moot Court Competition) in sodniški praksi Amicus Curiae na Upravnem sodišču, delovala pa je tudi kot tutorka in svetovalka prostovoljka v društvu Pravo za vse. Pred zaključenim magistrskim študijem se je odpravila na izmenjavo v Belgijo, na Univerzo v Gentu (Faculteit Recht en Criminologie Gent). Vsa leta študija je bila uvrščena med 5% najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (priznanje dekanice za najboljši uspeh v generaciji, dve Perlachovi priznanji Univerze v Mariboru,  dve nagradi Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko na 1. in 2. stopnji ter nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Maribor 2021/22).