red. prof. dr. Janja Hojnik, univ. dipl. prav., dipl. ekon.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: janja.hojnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 77
Prostor: 205/3
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
 • Pravni sistem in institucije EU (P) - 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
 • Angleška pravna terminologija (P) - 2. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
 • Pravo notranjega trga EU (P) - 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
 • Nadgradnja angleške pravne terminologije - izbirni predmet v 3. letniku Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
 • Pravni vidiki digitalne ekonomije - izbirni predmet v 3. letniku Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
 • Sistemu sodnega varstva EU - 2. letnik Magistrskega študijske programa 2. stopnje Pravo
 • Pravna načela in ekonomska politika notranjega trga EU - 1. letnik Magistrskega študijske programa 2. stopnje Evropske pravne študije
 • Pravni vidiki digitalne ekonomije v EU - izbirni predmet Magistrskega študijske programa 2. stopnje Evropske pravne študije
 • Evropsko in nacionalno ustavno varstvo pravic - nosilka predmeta na Doktorskem študijskem programu 3. stopnje Pravo
 • Pravni izzivi notranjega trga EU - nosilka predmeta na Doktorskem študijskem programu 3. stopnje Pravo
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Janja Hojnik (rojena 1979 na Ptuju) je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Prodekanja za raziskovalno delo na PF v Mariboru (2023-2027) in vodja magistrskega programa Evropske pravne študije (od 2019). Gostujoča profesorica na KU Leuven (Belgija). Članica svetovalnega odbora vodilne znanstvene revije za pravo EU Common Market Law Review, ki jo izdaja Univerza v Leidnu. Članica mednarodne in interdisciplinarne strokovne skupine, ki se ukvarja z novimi tehnologijami (Brown Bag Lunch Group). Vpisana na doktorski študij zgodovine (od 2023). Bila je prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022), vodja doktorskega študija na Pravni fakulteti UM (2016-2019) ter prodekanica PF UM za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018). Na PF UM zaposlena od novembra 2003, od junija 2018 je habilitirana v naziv redne profesorice.

Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU. Pri raziskovalnem delu daje poudarek preučevanju pravnih vidikov notranjega trga EU, regulaciji cen, mednarodni trgovini in pravnim vidikom digitalne ekonomije. Zanimajo jo tudi vprašanja vrednotenja pravne znanosti, integritete pri raziskovanju in konfliktov interesov v akademski sferi. Ima samostojne znanstvene objave v več vplivnih mednarodnih pravnih revijah, denimo v Common Market Law Review (Leiden), Legal Studies (Cambridge) in v International Journal of Law and IT (Oxford). Sodelovala je pri odmevnih mednarodnih znanstvenih monografijah, denimo pri komentarju Pogodbe o delovanju EU pri Springerju ter pri prvi monografiji o vrednotenju pravne znanosti v Evropi (Edward Elgar Publishing). V Sloveniji je samostojno ali v soavtorstvu izdala tudi več monografij o pravu EU, vključno s knjigo Prost pretok blaga v EU (GV Založba, 2010), za katero je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije. Njena bibliografija obsega preko 1000 enot. Doslej je bila nosilka treh projektov Evropske komisije Jean Monnet, vključno z Jean Monnet Chair za področje pravnih vidikov pametne in sodelovalne ekonomije v EU.

Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi v Leuvnu, na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, Exeterju, v Gradcu, v Beogradu, v Trstu, na Dunaju, v Budimpešti, Pragi, na PF v Sarajevu, na Sciences Po v Parizu, v Luksemburgu, na univerzi v Edinburgu in drugod. Dobro leto je preživela na Kingston University v Londonu, štiri mesece na Univerzi v Gradcu, dvakrat je bila na strokovnem usposabljanju na Sodišču EU v Luksemburgu. Bila je mentorica študentom pri tekmovanjih, pri sodniški praksi Amicus Curiae, doslej mentorica preko 110 študentom pri pripravi zaključnih del na vseh stopnjah študija. Prejela je priznanje Zveze društev pravnikov (2010). Med letoma 2011 in 2022 je bila šestkrat izbrana med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji na izboru Ius Info.

Izbrana bibliografija

 • HOJNIK, Janja. What shall I compare thee to? Legal journals, impact, citation and peer rankings. Legal studies. june 2021, vol. 41, iss. 2, pp. 252-275.
 • HOJNIK, Janja. Tell me where you come from and I will tell you the price: ambiguous expansion of prohibited geographical price discrimination in the EU. Common market law review. 2019, vol. 56, no. 1, pp. 23-60.
 • HOJNIK, Janja. Ecological modernization through servitization: EU regulatory support for sustainable product-service systems. Review of European, comparative & international environmental law. July 2018, vol. 27, iss. 2, pp. 162-174.
 • HOJNIK, Janja. Technology neutral EU law: digital goods within the traditional goods/services distinction. International journal of law and information technology (Oxford). 2017, 25, 1, pp. 63-84.
 • HOJNIK, Janja. The servitization of industry: EU law implications and challenges. Common market law review. 2016, vol. 53, no. 6, pp. 1575-1624
 • HOJNIK, Janja. Free movement of goods in a labyrinth: Can Buy Irish survive the crises?. Common market law review. 2012, vol. 49, no. 1, pp. 291-326