red. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: martina.repas@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 26
Prostor: 205/1
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Mednarodno zasebno pravo (P, V)
  • Evropsko konkurenčno pravo (P, V)
  • Pravo intelektualne lastnine (P, V)
  • Tržno in konkurenčno pravo (P, V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti UM za področje »Pravo«, univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti. Je članica Senata UM in predsednica Komisije za pregled tem doktorskih disertacij študentov doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo« Senata PF UM, vodja projekta Jean Monnet Module EC Competition Law and Economics, glavna urednica revije LeXonomica, dopisna članica uredniškega odbora revije Iustinianus Primus Law Review, Skopje, raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research, organizatorica vsakoletnega posveta Pravo in ekonomija in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.

Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Trenutno pripravlja monografijo na temo geografskih označb za vina in sodeluje v skupini, ki pripravljajo monografijo s področja mednarodnega zasebnega prava. Sodeluje na številnih konferencah in posvetih, objavila je monografije in članke pri domačih in tujih založbah.