red. prof. dr. Matjaž Tratnik, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: matjaz.tratnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 43
Prostor: 302
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose
Sodeluje pri predmetih:
 • Pravni sistem in institucije EU (P)
 • Mednarodno javno pravo (P, V)
 • Mednarodno gospodarsko pravo (B1)
 • Primerjalnopravne ureditve (B1)
 • Institucije mednarodnega javnega prava
 • Evropsko civilno pravo (materialno in procesno) (B2)
 • Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi (B2)
 • Evropsko civilno pravo (B3)
 • Institucije mednarodnega javnega prava (B3)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Študij:

1980 Univerzitetni diplomirani pravnik, Univerza v Ljubljani
1986 Magister pravnih znanosti, Rijksuniversiteit Limburg (Nizozemska)
1989 Doktor pravnih znanosti, Rijksuniversiteit Limburg (Nizozemska)

Zaposlitve:

1984 – 1990 Rijksuniversiteit Limburg (Nizozemska): asistent, kasneje docent
1990 – 1996: University of Aruba: izredni profesor
1996 – 2001: Univerza v Mariboru: izredni profesor
2001 –        : Univerza v Mariboru: redni profesor ​

Ostale funkcije:

 • Predstojnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose
 • Predsednik izpitne komisije za stečajne upravitelje