red. prof. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: tjasa.ivanc@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 37
Prostor: 106
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Stvarno pravo (V)
  • Civilno procesno pravo (P, V)
  • Civilno procesno pravo (V): izbrane teme
COBISS
SICRIS