red prof. dr. dr. h. c. mult. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: vesna.rijavec@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 34
Prostor: 105
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Družinsko in dedno pravo (P)
  • Civilno procesno pravo (P)
  • Civilno procesno pravo (P): izbrane teme
  • Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki (P)
COBISS
SICRIS
Biografija:


Prof. dr. ddr. h. c. Vesna Rijavec je prejela častni doktorat Univerze v Uppsali na Švedskem

Častni doktorat Pravne fakultete Univerze v Gradcu dekanici PF UM red. prof. dr. Vesni Rijavec