Silvo Devetak

Europass CV_Silvo DEVETAK, marec 2018

ZASL. PROF. DR. SILVO DEVETAK

Bil je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter eden izmed redkih in med najbolj cenjenimi strokovnjaki za mednarodno pravo, mednarodne odnose in človekove pravice v Sloveniji.
V letih 1972 - 74 in 1982 - 89 je bil član Komisije za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije in predsednik njene podkomisije za manjšine. Med drugim je sodeloval pri oblikovanju ustavne osnove za vlogo republik v mednarodnih odnosih, je avtor zamisli o »skupnem slovenskem kulturnem prostoru«. Zavzemal se je za odpiranje meja s sosedi, za evropsko usmeritev Jugoslavije, največ energije pa je usmeril k prizadevanjem za izboljšanje položaja slovenskih manjšin v zamejstvu v kontekstu oblikovanja evropskih stališč in standardov na tem področju.
V letih 1974 - 79 je bil svetovalec ministra v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve za vprašanja meja, manjšin in balkanskega sodelovanja. Sodeloval je v številnih mednarodnih dejavnostih; bil je član odbora OZN za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, sodeloval v aktivnostih Konference za varnost in sodelovanje v Evropi. Od leta 1970 je bil aktiven v diplomatskih dejavnostih in v pogajanjih z Italijo, kar je leta 1975 pripeljalo do podpisa in tri leta kasneje do ratifikacije Osimskega sporazuma. Zaradi nestrinjanja z nekaterimi rešitvami v tem sporazumu, ki so zadevala Slovenijo, je napisal protestno pismo takratnemu jugoslovanskemu in slovenskemu vodstvu, se odpovedal diplomatski karieri in se vrnil v Ljubljano.
V letih 1980 - 88 je bil direktor Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Leta 1991 je na njegovo pobudo Univerza v Mariboru ustanovila Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru (ECERS).
V letu 1991 je bil dr. Devetak pobudnik in podpredsednik ad-hoc mednarodnega strokovnega odbora za mednarodno priznanje Republike Slovenije, ki ga je ustanovil 12. julija 1991 v okviru zasedanja Konference za evropsko varnost in sodelovanje - KEVS v Ženevi. Strokovni odbor je izvedel številne mednarodne aktivnosti v podporo priznanju Republike Slovenije.
V letih od 1991 do danes deluje kot strokovnjak številnih evropskih organizacij in strokovnih teles; tako Sveta Evrope in Evropske unije, Banke za obnovo in razvoj; bil je tudi član mednarodnih strokovnih skupin za mir v Bosni in Hercegovini in za ustanovitev mednarodnega sodišča za vojne zločine.
Poleg znanstvenega in publicističnega dela, je v obdobju od l. 2000 do danes vodil in koordiniral 10 velikih evropskih projektov, ki so se nanašali na človekove pravice, nediskriminacijo, zaščito etničnih in verskih manjšin, ter razvijanje regionalnega sodelovanja in dobrososedskih odnosov Evropske unije z njenim vzhodnim sosedstvom (predvsem Rusijo, Belorusijo, Ukrajino in Moldavijo).
Njegovo mednarodno udejstvovanje zaznamuje tudi predsedovanje mednarodni nevladni organizaciji »ISCOMET - Mednarodna znanstvena konferenca Manjšine za jutrišnjo Evropo«, ki ji profesor Devetak predseduje od leta 1989 in je bila ustanovljena kot pobuda mednarodne skupine uglednih strokovnjakov, ki jih je povezala skrb glede razvoja med-etničnih in med-verskih odnosov na področju bivše Jugoslavije. Nevladna organizacija ISCOMET ima posvetovalni status pri Svetu Evrope in je uvrščena na seznam (redkih) nevladnih organizacij, ki imajo pravico vlagati kolektivne pritožbe v primeru kršenja Evropske socialne listine.
Vedno sta ga spremljala znanstvena brezkompromisnost in pogum, kar ga je spodbujalo pri nenehnem iskanju pravice in tudi danes ostaja zavzet in kritičen ocenjevalec dogajanja v sodobnem svetu.