Šime Ivanjko

 
ZASL. PROF. DR. ŠIME IVANJKO

Direktor Višje pravne šole v Mariboru v letih 1974 - 1976 ter v letih 1981 - 1983 in dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru v letih 2003 - 2007.
Bil predsednik skupščine Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije, predsednik častnega sodišča Gospodarske zbornice Jugoslavije in Gospodarske zbornice Slovenije, redni član Akademije pravnih znanosti Hrvaške, podpredsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, častni konzul Republike Hrvaške v Sloveniji.
Soavtor več zakonskih osnutkov s področja gospodarskega prava, član komisije za pripravo Zakona o gospodarskih družbah, bil pobudnik in soustanovitelj dveh prvih zasebnih zavarovalnic v Sloveniji in na Hrvaškem ter soustanovitelj več institutov in prve d.o.o. v Sloveniji, bil predsednik skupščine Štajerske gospodarske zbornice, s svojim strokovnim znanjem in delom je prispeval k razvoju od višje v visoko ter do današnje Pravne fakultete, član Komisije za preizkus znanja za zavarovalne zastopnike in posrednike pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
Bil je pobudnik ustanovitve časopisa Pravna praksa, sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju revije Združeno delo, ki se je kasneje preimenovala v Podjetje in delo, soustanovitelj Davčno-finančnega raziskovalnega inštituta v Mariboru in glavni in odgovorni urednik časopisa Davčno–finančna praksa, ki jo izdaja omenjeni inštitut.
Podpisnik Listine o ustanovitvi Univerze v Mariboru, prorektor Univerze v Mariboru v letih 1979 - 1983 v mandatu rektorja prof. dr. Dalija Đonlagića.
Leta 2007 je prejel priznanje Zlati znak Univerze v Mariboru, ki ga Univerza v Mariboru podeljuje zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.
Ustanovitelj Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru in predsednik društva za medijsko kulturo v Mariboru.