Novice

2. spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Zastavna pravica prof. dr. Matjaža Tratnika

Datum objave: 30.06.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Knjiga red. prof. dr. Matjaža Tratnika celovito obravnava vse vrste zastavnih pravic (razen tistih na ladjah in zrakoplovih) ter jih postavlja ob bok drugim instrumentom zavarovanja terjatev. Spremembe ZZK-1 in SPZ po prvi izdaji tega dela so narekovale precej dopolnitev in preoblikovanja. Tako so v tej izdaji temeljito prenovljena poglavja o hipoteki, neposestni (registrski) zastavni pravici in zastavni pravici na vrednostnih papirjih. Dodana je tudi vsa pomembnejša sodna praksa.

Od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je prinesel vrsto sprememb na področju stvarnopravnih zavarovanj, bo kmalu minilo 20 let. Prva izdaja te knjige iz leta 2006 je bila namenjena predstavitvi nove ureditve. Številne pomembne zakonodajne spremembe na področju zemljiške knjige, dve noveli SPZ in razvoj sodne prakse do danes pa so narekovali temeljito prenovo knjige. Zato so v drugi izdaji bistveno prenovljena poglavja o hipoteki, neposestni zastavni pravici in zastavni pravici na vrednostnih papirjih. Vključena je tudi vsa pomembnejša sodna praksa; pri tem praviloma niso povzeta le jedra, temveč so citirani ključni deli iz obrazložitev.

Sicer pa je ohranjena prvotna zasnova knjige. Tako so v prvem poglavju obravnavani splošni vidiki zastavnih pravic, kot so zlasti temeljna načela, zatem pa vsaka v svojem poglavju posamezne oblike zastavnih pravic. Na kratko so predstavljene tudi druge oblike stvarnopravnih zavarovanj in postavljene ob bok zastavnim pravicam.

Več na: https://gvzalozba.si/zastavna-pravica-2/