Novice

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Datum objave: 04.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom vas obveščamo, da je Univerza v Mariboru prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije - Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanje. ​Pravica je vezana na obdobje dodelitve certifikata (za leti 2019 in 2020).

Ekspertna skupina za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je na seji, dne 29.1.2019, sprejela sklep, da se izobraževalnim institucijam, med katerimi je tudi Univerza v Mariboru in s tem tudi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, ki zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje, skladno s Pravilnikom certifikata in na osnovi javnega poziva podeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

  Pravice študentov s statusom športnika
   

  • Pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, 
  • pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd.,
  • pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru,
  • pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, določenih s Statutom UM in študijskim programom.