Novice

Erasmus aktivnosti v mesecu novembru

Datum objave: 22.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Novembra so na PF UM potekale kar tri Erasmus+ Staff mobilnosti.

Najprej nas je obiskala gostujoča predavateljica Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Elif YÜCEL iz Beykent Univerze v Istanbulu. Gostujoča predavateljica je izvedla predavanja pri predmetu Transnacionalne pravne institucije in terminologija na temo: »International Procurement Initiative (IPI) and EU’ablity to act« in »Updated Enforcement Regulation for trade disputes«.

Sledil je obisk ge. Rushelle TROMP, koordinatorice mednarodnih razmerij na University of Aruba. Ga. Tromp se je srečala s prof. dr. Suzano Kraljić, s katero sta analizirali dosedanje izvajanje aktivnosti v sklopu Erasmus+ programa, v katerega so bili vključeni že tako študenti kakor profesorji obeh pravnih fakultet. Sodelovanje sta opredelili kot uspešno in izrazili željo po nadaljnjih krepitvah sodelovanja.

V času od 15. do 19. novembra 2022 pa so prof. dr. Suzana Kraljić, mag. Natalija Orešek in Bernarda Pevec obiskale partnersko institucijo University of Istanbul (UI). V sklopu Erasmus+ mobilnosti jih je prvi dan sprejel prof. dr. Faruk Kerem GIRAY, prodekan PF UI, s katerim so izmenjale izkušnje in dobre prakse glede študija študentov s posebnimi potrebami. Prodekanu so predstavile tudi Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije, ki ga izvaja PF UM. Po razgovoru jim je prodekan razkazal še svečane prostore rektorata.

Drugi dan se je prof. dr. Suzana Kraljić srečala s srečala z assis. Res. Feyzo Eren SAYAN, raziskovalko na področju civilnega prava, ter izvedla predavanje na temo »New challenges of parenthood«. Mag. Natalija Orešek je obiskala knjižnico PF UI, kjer je predstavila organiziranost visokošolskih knjižnic Univerze v Mariboru s posebnim poudarkom na knjižnici PF UM ter dostop do elektronskih in drugih virov na Univerzi v Mariboru. Ogledala si je tudi čitalniške prostore knjižnice PF UI ter knjižnico Ekonomske fakulteta UI. Bernardo Pevec pa so sprejeli v referatu za študentske zadeve ter ji razkazali arhitekturne prilagoditve za študente s posebnimi potrebami (npr. posebno dvigalo, klančine, stranišča,…). Seznanila se je tudi s posebnim magistrskim študijem, ki je namenjen zgolj študentom s posebnimi potrebami.

Tretji dan je bil namenjen ogledu celotnega kampusa in njegove infrastrukture (npr. novih predavalnic Fakultete za politične vede, športnih igrišč, menze, družabnih točk,…) in mednarodne pisarne. V slednji so se srečale z Öğr. Gör. Dr. Gamze UŞAR. Analizirali so dosedanje sodelovanje in pri tem ugotovili, da je potekalo pozitivno. V mednarodni pisarni so predstavile tudi Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije, ki ga izvaja PF UM. Predstavniki obeh strani so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju.

V času svojega obiska so se sestale tudi s študentko Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo Jeleno POPOVIĆ, ki je trenutno na Erasmus študentski izmenjavi na PF UI. Jelena Popović je izredno pohvalila UI in njene aktivnosti in podporo, ki jo je deležna tako v sklopu študijskih obveznosti (predavanja je označila kot izredno kakovostna!) kakor tudi v prostem času, ko jim ESN organizira raznolike aktivnosti (npr. ogled muzejev, ogled Istanbula, potovanja po Turčiji).