Novice

EU projekt DIGI-GUARD - kick-off meeting

Datum objave: 07.07.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je bila ponovno uspešna pri pridobitvi EU projekta v okviru programa JUSTICE Evropske komisije. Projekt nosi naslov: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«.

Od 2. do 4. julija je potekal uvodni sestanek s projektnimi partnerji, prvi delovni dan v idiličnem okolju Robanovega kota, drugi dan pa v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Projekt je namenjen primerjalnemu proučevanju vpliva modernih orodij digitalnega komuniciranja na osnovna pravila in načela civilnega sodnega postopka, kot na primer dokazovanje, vročanje dokumentov ter izvajanje sodnih postopkov v digitalnem okolju. Ob tem je cilj projekta tudi prispevati k večjemu medsebojnemu zaupanju med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah. Rezultati preteklih projektov, ki jih je Pravna fakulteta izvajala v okviru programa JUSTICE so že služili kot zakonodajna podlaga Komisiji EU.

Pravna fakulteta Maribor je koordinatorska institucija projekta, sodeluje še sedem visokošolskih institucij iz sedmih EU držav (Univerza v Gradcu, Univerza Gottfried Wilhelm Leibniz v Hannovru, Univerza v Maastrichtu, Univerza na Rijeki, Univerza v Uppsali, Univerza v Wrocławu, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

Programski vodja projekta je prof. dr. Vesna Rijavec. Projekt se bo izvajal predvidoma do konca maja leta 2024.