Novice

Iskrene čestitke ob DNEVU ŽENA

Datum objave: 06.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V akademski skupnosti, ki ji pripadamo, razumemo družbene spremembe, ki so vodile k enakopravnejšim delitvam družbenih vlog kot družbene pridobitve. Kot pokazatelje razvoja in napredka. Med temeljne zagotovljene oblike enakopravnosti vsekakor štejejo volilna pravica, enak dostop do izobraževanja, pravica do enakega plačila za enako delo, spoštovanje in zavarovanje žensk v reproduktivnih vlogah, ozaveščanje o vidnih in nevidnih oblikah spolne neenakosti.

Enakopravno vključevanje obeh spolov v akademsko skupnost razumemo kot bogastvo in prednost, oboje pa kot prispevek k hitrejšemu in h kakovostnejšemu razvoju naše univerze. Ženske na Univerzi v Mariboru so nepogrešljive sodelavke in študentke, aktivne, samostojne, delovne in uspešne. Od strukturno vzpostavljenih mehanizmov v našem skupnem delovnem, raziskovalnem in študijskem okolju pa je odvisno, koliko možnosti ponujamo, da lahko svoje potenciale uresničijo.

Z veseljem vas pozivamo k ogledu videa doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki nam je del svoje ustvarjalnosti predstavila sama, spregovorila o svojih izobraževalnih in delovnih izkušnjah in razkrila le delček tistega bogastva, ki sicer nastaja kot sestavni del dosežkov celotne Univerze v Mariboru. Doc. dr. Petra Weingerl je docentka in raziskovalka, doktorica pravnih znanosti in dipl. ekonomistka, prejemnica priznanja Zveze društev pravnikov RS mladi pravnik leta 2018.

Filozofinja in sociologinja Renata Salecl je pred skorajšnjim praznikom izrekla naslednjo misel: »Če bi se v javnosti začela resna razprava o tem, da postane osmi marec državni praznik, bi to pomenilo, da se je začelo z večjim spoštovanjem gledati na zgodovino bojev za ženske pravice.« Državnega praznika še nimamo. Svojim kolegicam, sodelavkam in študentkam iskreno čestitamo ob prazniku žensk, ob katerem želim tudi osebno poudariti, da so cenjene, spoštovane in nepogrešljive v naši akademski skupnosti.

Avtor besedila: Rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič

Video: UM (https://www.youtube.com/watch?v=5pdxd8pNJvk&feature=youtu.be)