Novice

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić in asistentka Katja Drnovšek sta obiskali Pravno fakulteto Univerze v Podgorici (Črna gora)

Datum objave: 17.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Obisk, ki je potekal med 7. in 11. septembrom 2021, je bil izveden v sklopu bilateralnega projekta z naslovom »Možnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori - primerjalnopravna analiza«, katerega nosilki sta izr. prof. dr. Suzana Kraljić (PF UM) in prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič (PF UP).

V času obiska sta se sestali s črnogorskimi sodelavci projekta (prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič, dr. Velibor Korać, doc. dr. Draginja Stanković Vuksanović) in vodstvom PF UP (prof. dr. Vladimir Savković, prodekan za mednarodno sodelovanje). V sklopu načrtovanih aktivnosti projekta sta s črnogorskimi kolegi obiskali tudi:

  1. Zdravniško zbornico Črne gore, kjer ju je sprejela predsednica zbornice in radiologinja Žanka Cerović;
  2. Odvetniško zbornico Črne gore, kjer jih je prav tako sprejel predsednik zbornice Zdravko N. Begović;
  3. Višje sodišče Podgorice, kjer so se srečali s sodnikom mag. Miodragom Pešićem, ki je predstavil delovanje in organizacijo sodišča, ter primere, ki s svojo vsebino posegajo na področje odgovornosti v zdravstvu.

Vse tri institucije so izrazile podporo bilateralnemu projektu in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije sta bili deležni toplega sprejema ambasadorja Gregorja Preskerja, ki je poudaril pomen sodelovanja med obema fakultetama kakor tudi državama. Na Veleposlaništvu pa ju je sprejela tudi naša diplomantka Goranka Krošelj, ki opravlja funkcijo pooblaščene ministrice.