Novice

Izšel je Praktikum za družinsko pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, avtoric doc. dr. Katje DRNOVŠEK in prof. dr. Suzane KRALJIĆ

Datum objave: 19.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Oktobra 2023 je izšel Praktikum za družinsko pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, avtoric doc. dr. Katje DRNOVŠEK in prof. dr. Suzane KRALJIĆ. Praktikum je prvenstveno namenjen študentkam in študentom PF UM kot spremljevalno gradivo pri prvem delu predmeta Družinsko in dedno pravo. Praktikum pa bo zagotovo koristen pripomoček tudi za študente drugih fakultet, ki želijo preizkusiti ali poglobiti znanje na področju družinskega prava, kandidatom, ki se pripravljajo na pravniški državni izpit, pa tudi drugim, ki bodo uporabno vrednost našli v izboru sodne prakse, namenjene ponazoritvi nekaterih ključnih pravnih standardov in institutov.

Zasnova praktikuma odraža njegov osnovni namen in prizadevanje, da se študentom omogoči čim lažje in čim bolj interaktivno sodelovanje pri predavanjih in vajah pri predmetu Družinsko in dedno pravo. Vsako od tematskih poglavij, ki v grobem sledijo vsebini upoštevne zakonodaje, sestavljajo štirje deli. Prvi del vsebuje vprašanja iz teorije in prakse, na katera bo odgovorjeno med predavanji, odgovore pa lahko študenti tudi sami poiščejo v predpisani študijski literaturi in veljavni zakonodaji. Drugi del vsakega poglavja sestavljajo primeri, s pomočjo katerih bodo študenti na vajah preverili svoje razumevanje snovi ter svoje sposobnosti analitičnega razmišljanja, razlage pravnih virov in uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. V tretjem delu so zbrana vprašanja, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje izbranega pravnega standarda ali pravnega vprašanja, saj študenti odgovorov ne bodo našli v zakonodaji, pač pa se bodo morali zateči k analizi relevantne sodne prakse. V pomoč bo četrti del z zbranimi izseki iz najpomembnejših judikatov, ki se nanašajo na obravnavani institut ter ponazarjajo prevladujoče argumente, izoblikovane v sodni praksi. Praktikum si prizadeva zajeti aktualna ključna stališča, izoblikovana na podlagi trenutno veljavnih normativnih pravnih aktov, s posebnim poudarkom na nejasnih konceptih ter odstopih od zakonodaje ali do tedaj ustaljenih stališč.

Druga spremenjena in dopolnjena izdaja Praktikuma je opremljena tudi s preglednicami, ki kratko in jedrnato povzemajo zakonsko ureditev, relevantno za posamezno poglavje. Preglednice lahko v kombinaciji z ostalo predpisano literaturo služijo kot koristen pripomoček za seznanitev s snovjo in ponavljanje pred izpitom.

Avtorici upata, da bo Praktikum za družinsko pravo postal nepogrešljiv spremljevalec študentk in študentov pri obiskovanju predavanj in vaj, pri individualnem učenju in raziskovanju ter pri pripravah na kolokvije in izpite, pa tudi kot uporaben pripomoček za vse druge, ki želijo preizkusiti svoje teoretično in praktično znanje na področju družinskega prava.