Novice

Izvršilni postopek ter postopek za izdajo plačilnega naloga v teoriji in praksi

Datum objave: 16.04.2018 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek, 12. 04. 2018, sta študentki Petra Zupančič in Katja Kebrič v sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete Maribor, in ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec ter prof. dr. Tjaše Ivanc, pripravili okroglo mizo z delavnicami na temo »Izvršilni postopek ter postopek za izdajo plačilnega naloga v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli povezati pridobljeno teoretično znanje izvršilnih postopkov s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja tovrstnih postopkov.

Okroglo mizo, ki jo je vodila prof. dr. Tjaša Ivanc, so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji priznani gostje:

  • Dr. Anja Drev, sodnica zaposlena na izvršilnem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je nazorno predstavila novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju ter nato skupaj z Urško Zrnko, strokovno sodelavko za pravne zadeve pri Pošti Slovenije d.o.o., v delavnici predstavila delovanje izvršilnih postopkov v praksi - od vložitve predloga za izvršbo, pa vse do izdaje sklepa o izvršbi.
  • Sodnica Katja Klug, zaposlena na izvršilnem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru je s študenti sodelovala pri izvedbi delavnice, ki jo je vodila skupaj z Gregorjem Ilešičem, pravnikom na Novi KBM d.d., kjer sta se osredotočila na predstavitev vloge banke v izvršilnem postopku ter izdaji sklepa o izvršbi.
  • Svojo delavnico je vodil tudi Marko Zaman, predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije, ki je v sklopu te predstavil problematiko vodenja stečajnih postopkov gospodarskih družb v Sloveniji.
  • Asistentka mag.Jerneja Prostor se je v delavnici posvetila razlagi danes sicer neobstoječega instituta vložitve izvršbe zoper aktivnega družbenika in možne rešitve nepoplačanih upnikov v primeru stečaja njihovih dolžnikov.

V prvem delu programa smo se posvetili noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju ter tako pridobili vpogled v to, katere spremembe prinaša tako za upnike kot dolžnike. Temu je sledila krajša diskusija in predstavitev gostov, ob kateri so ti podali krajša razmišljanja o aktualnih problematikah v izvršilnem postopku. Nato je sledilo delo po delavnicah, kjer so se študentje skupaj s povabljenimi gosti posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih in stečajnih postopkov ter izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se tozadevna pravna vprašanja.  

Polna dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov zagotovo ena izmed bolj aktualnih problematik in zatorej toliko bolj potrebna dodatnega obravnavanja. Izjemen obisk študentov in nastop odličnih gostov nedvomno slednje tudi potrjuje.