Novice

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 31.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentski svet Pravne fakultete Maribor je ob pomoči odvetniške pripravnice in doktorske študentke prava, Petre Zupančič ter ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, že četrto leto zapored organiziral posvet z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Dogodek so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji povabljeni gostje:

  • Sodnica na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru dr. Anja Drev, je skupaj z Gregorjem Ilešičem, pravnikom na Novi KBM d.d., v delavnici predstavila potek delovanja izvršilnih postopkov v praksi – od vložitve predloga za izvršbo pa vse do izdaje pravnomočnega in izvršljivega sklepa o izvršbi.
  • Višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Mariboru dr. Irena Merc se je  skupaj z odvetnikom Janijem Toplakom, v delavnici posvetila predstavitvi vodenja izvršilnih postopkov na zanimivih poenostavljenih praktičnih primerih.
  • Višji pravosodni svetovalec na Okrajnem sodišču v Mariboru Jure Jakšić pa je skupaj s Petro Zupančič v sklopu izvedene delavnice, na praktičnih primerih nazorno predstavil najpomembnejša in najpogostejša pravna sredstva izvršilnega postopka. 

Po uvodnem pozdravu dekanice prof. dr. Vesne Rijavec so se nadobudni študentje skupaj s povabljenimi gosti razdelili v delavnice in se posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih postopkov, hkrati pa izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se vprašanja. Polna dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov ena izmed bolj aktualnih problematik, ki ji bo tudi v prihodnje vredno namenjati zadostno mero pozornosti.