Novice

Knjiga Izbrana poglavja mednarodnega prava doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika

Datum objave: 03.04.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Uradni list RS je izšla monografija doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika Izbrana poglavja mednarodnega prava. Monografija obravnava nekatera osrednja poglavja mednarodnega (javnega) prava. Pri tem namenja veliko pozornosti delovanju mednarodnega prava v praksi, zato je vključeno večje število mednarodnih sodnih in arbitražnih odločb. Delo upošteva slovenski vidik in posamezne institute mednarodnega prava obravnava v povezavi s slovensko zakonodajo in prakso.

Z dogodki, ki so povezani z mednarodnim pravom, se vsakodnevno srečujemo pri prebiranju in poslušanju novic – begunske krize, terorizem, pandemije, kot je koronavirus, ki je ohromil svet, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, težnje po neodvisnosti v številnih državah po svetu, podnebne spremembe, trajnostni razvoj, mednarodna trgovina, trgovinske vojne, energetska kriza, obdavčenje multinacionalk, zračni, cestni in vodni promet, vesolje, svetovna komunikacija itd. Mednarodno pravo obravnava te dogodke in vprašanja ter preučuje pravna načela in pravila, ki urejajo odnose med državami in drugimi subjekti mednarodnega prava.

Monografija obravnava razvoj, pomen in naravo mednarodnega prava kot pravnega področja, vire mednarodnega prava, temeljna načela mednarodnega prava, s posebnim poudarkom na načelu suverenosti in suverene enakosti, akterje v mednarodnem pravu, mednarodno pravo in prostor, vlogo posameznika v mednarodnem pravu, mednarodnopravne posle, vprašanje mednarodne odgovornosti držav, mirno reševanje sporov v mednarodnem pravu in mednarodno gospodarsko pravo. Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo z mednarodnim pravom, tako pravnikom v državnih organih kot tudi v gospodarstvu. Seveda pa bodo med njenimi uporabniki zlasti študenti, ne samo prava, temveč tudi drugih družboslovnih smeri.

Več najdete v objavi uradnega lista