Novice

Konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings

Datum objave: 26.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru evropskega projekta Digi-Guard, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, se je 19. in 20. maja 2023 izvedla konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings. Konferenca je potekala kot vzporedni program na letošnjem posvetu Gospodarski subjekti na trgu.

Na konferenci so se okviru prve sekcije, ki je naslavljala elektronsko (čezmejno) vročanje sodnih pisanj, zvrstili referati cenjenih predavateljev iz številnih držav širom Evrope. Sekcijo je po uvodnem nagovoru prof. dr. Vesne Rijavec (Maribor) otvoril prof. dr. Geert van Calster (Leuven), ki je predstavil najnovejše trende na področju evropskega civilnega procesnega prava. Sledila je sodnica Sabina Valek Derganc iz Evropske Komisije, ki je predstavila napore Komisije na področju digitalizacije pravosodja, s poudarkom na civilnih postopkih. Nato sta prof. dr. Christian Wolf in Lissa Gerking (Hannover) obravnavala vpliv digitalizacije na poslovanje odvetnikov. Prof. dr. Eric Bylander in prof. dr. Marie Linton (Uppsala) sta analizirala novosti na področju vročanja pisanj in dokazovanja, skozi raziskovalni nazor ločevanja med sodnimi in zunajsodnimi zadevami. Nekdanja generalna pravobranilka pred Sodiščem EU, prof. dr. Verica Trstenjak, je naslovila vprašanje človekovih pravic v digitalni dobi. Slovenski sodnik na Splošnem sodišču (EU) Dr. Damjan Kukovec je predstavil referat na temo pristojnosti Splošnega sodišča, z analizo robnih primerov. Zaključila sta prof. dr. Bettina Nunner Krautgasser in Mag. Wolfgang Braza (Graz), s predstavitvijo, ki se je nanašala na razločevanje med načini vročanja sodnih pisanj.

Popoldansko sekcijo je vodila prof. dr. Tjaša Ivanc (Maribor), ki je tudi predstavila uvodni referat na temo vpliva novih tehnologij na dokazni postopek. Temu je sledil prof. dr. Tomaž Keresteš (Maribor), ki je skupaj s prof. dr. Jose Caramelo Gomes (Porto), obravnaval disruptivne učinke umetne inteligence na civilni postopek. Po krajšem odmoru za kavo je Bojan Muršec, direktor centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču, s praktično ponazoritvijo udeležencem prikazal delovanje tehnologij, ki podpirajo delovanje sodnikov v postopku, vključujoč tehnologijo e-Codex. Denis Baghrizabehi (Maribor) in Maria Dymitruk (Wroclaw) sta analizirala probleme pri uporabi videokonferenčne tehnologije v civilnih sodnih postopkih, v Sloveniji in na Poljskem. Sodnik na Litvanskem prizivnem sodišču, Vigintas Višinskis, je predstavil litvanske izkušnje z digitalizacijo civilnih izvršilnih postopkov. Sekcijo je zaključil prof. dr. Jona Israël (Maastricht), ki je obravnaval pojem civilnih in gospodarskih zadev v novejši praksi Sodišča EU.

Sobotni del konference je potekal v obliki okrogle mize v kraju Oprtalj (Hrvaška). Kot diskutanti so nastopili prof. dr. Ivana Kunda (Rijeka), s pregledom ureditve videokonference v hrvaškem pravu; prof. dr. Jerca Kramberger Škerl (Ljubljana), s stroškovno analizo uporabe tehnologij v sodnih postopkih; prof. dr. Wendy Kennett (Cardiff), ki je naslovila vprašanje (ne)konsistentnih pravnih definicij in terminologije; prof. dr. Boštjan Kežmah (Maribor), s pregledom tehničnih vidikov elektronskega vročanja; ter doc. dr. Katja Drnovšek (Maribor), ki je obravnavala nezakonito pridobljene dokaze v digitalni dobi.

Projekt Digi-Guard sofinancira Evropska unija. Sestavlja ga konzorcij 8 partnerjev iz 7 držav članic, koordinira pa ga Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Glavni raziskovalni problem, ki ga obravnava projekt, je pravna ureditev elektronskega vročanja in dokazovanja ter uporaba videokonferenčnih tehnologij v civilnih postopkih.

Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj/