Novice

Marec v znamenju Erasmus Staff Mobilnosti

Datum objave: 28.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 je Pravno fakulteta Univerze v Mariboru bila gostiteljica kar štirih Erasmus+ mobilnosti osebja. Prof. dr. Maja NASTIĆ, redna profesorica iz Pravne fakultete Univerze v Nišu (Srbija), je v sklopu svoje mobilnosti opravila dve gostujoči predavanji. Študentom na drugi stopnji EPŠ je predavala na temo »Constitutional complaint and the ECHR”. Za študente 3. letnika prve stopnja pa je izvedla predavanje na temo “The right to health in the digitial age”.

Matko GUŠTIN, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Osijeku (Hrvaška), je v času svoje mobilnosti spremljal organizacijo in izvajanje predavanj na PF UM ter si ogledal tudi delovanje knjižnice PF UM. Njegova izmenjava je bila namenjena tudi pridobivanju novih znanj in izmenjavi dobrih praks na področju Erasmus mobilnosti, kakor tudi analizi obstoječega in načrtovanju bodočega sodelovanje obeh pravnih fakultet tako na področju študentskih kakor tudi pedagoških mobilnosti.

PF UM sta obiskali tudi Didem TURKER in Beyza AYDIN, asistentki Pravne fakultete İzmir Katip Çelebi University (Turčija). V času obiska sta spremljali izvedbo online študentske delavnice o migracijah in zdravju in posvet Medicina, pravo in družba. Seznanili sta se tudi z delovanjem študentskega tutorstva, profesorskega tutorstva za študente s posebnim statusom in delovanjem referata za študentske zadeve ter Erasmus pisarne.


Prva vrsta z leve proti desni: Didem Turker, prof. dr. Suzana Kraljić, Beyza Aydin; druga vrsta z leve proti desni: Katja Markač Hrovatin, Maja Habjanič, prof. dr. Tjaša Ivanc in ga. Tatjana Vogrinec Burgar


Z leve proti desni: asist. Matko Guštin
s Pravne fakultete Univerze v Osijeku (Hrvaška), prof. dr. Maja Nastić, redna profesorica iz Pravne fakultete Univerze v Nišu (Srbija), prof. dr. Suzana Kraljić s PF UM