Novice

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru sta v okviru programa Erasmus+ med 1. in 6. oktobrom 2023 gostovala prof. dr. Nikola Tuntevski in prof. dr. Dominika Skocyzlas

Datum objave: 18.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (PF UM) sta v okviru programa Erasmus+ med 1. in 6. oktobrom 2023 gostovala prof. dr. Nikola Tuntevski (University "St. Kliment Ohridski" Bitola, Severna Makedonija) in prof. dr. Dominika Skocyzlas (University of Szczecin, Poljska).

V času svojega gostovanja sta si ogledala PF, se udeležila predavanj domačih predavateljev ter z zaposlenimi izmenjala dobre pedagoške prakse. Za študente PF UM pa sta izvedla tudi predavanja. Prof. dr. Tuntevski, katerega ožje področje interesa se nanaša na kazensko in policijsko pravo, je spregovoril o »Comparative Legal Aspects of the Crime Participation in Foreign Military, Police, Paramilitary or Parapolice formations in the Balkan Countries in Anti-Fraud mechanism for protection of the European Union Funds in the Balkan Countries. Prof. dr. Skoczylas, ki je strokovnjakinja za kibernetsko varnost, pa je študente nagovorila v luči teme “Digital transformation in the age of cyberpandemics, cyberwar and cyberthreats” in “Legal and technological conditions for ensuring a high common level of cybersecurity in the European Union and beyond”.

Prof. dr. Tuntevski je svojo izkušnjo kot gostujoči profesor na PF UM povzel s sledečimi besedami: „Fakultete ne naredijo stavbe in oprema, ampak čudoviti ljudje, ki tam delajo, in ti so bili na PF UM prav to, za kar se vam najlepše zahvaljujem.“