Novice

Najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 Mestne občine Ptuj je Živa Šuta

Datum objave: 27.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj je Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad najboljšim študentom Mestne občine Ptuj na podlagi prejetih prijav in kriterijev pravilnika izbrala naj študente za študijsko leto 2021/2022 v MO Ptuj.

Naziv najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 je postala Živa Šuta. Živa Šuta je danes zaposlena kot asistentka na Centru za pravno izobraževanje in raziskovanje, na pilotnem projektu »ZELENA IN DIGITALNA PRAVNA TRANSFORMACIJA« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je na sprejemu čestitala naj študentoma (poleg Žive Šute še najboljšemu študentu 1. stopnje študija 2021/2022 Gašparju Mariniču) za dosežene uspehe v času študija in se jima zahvalila za njun doprinos v družbi nasploh. Ob denarni nagradi v znesku 600 evrov sta najboljša študenta prejela še grb MO Ptuj na steklu in knjižno nagrado.

Iskrene čestitke!

Najboljši študent 2. stopnje študija 2021/2022

Nagrada najboljši študent 2. stopnje študija za študijsko leto 2021/22 v znesku 600,00 EUR se dodeli Živi Šuta.

Živa Šuta je magistrirala 17. 8. 2022 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Povprečno oceno študija je imela 9,73. Je magistrica prava in doktorska študentka, vsa leta študija je bila uvrščena med 5 % najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (priznanje dekanice, dve Perlachovi priznanji, nagrada Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko 1. stopnje študija in nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Mariboru 2021/22).

Na magistrskem študiju je bila članica raznih komisij in organizacijskih odborov. Sodelovala je na PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) projektih ter dveh raziskovalnih projektih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Zraven znanstvenih in strokovnih člankov je objavila tudi nekaj poljudnih prispevkov, predvsem o aktualnih temah, kot so človekova pravice v pandemiji, in poročil iz konferenc. Bila je gostja na Radiu Maribor, kjer je predstavila projekt Whistle in zaščito žvižgačev v EU in na podkastu Zorni kot debatirala o aktualnih izzivih na področju prava.

Poleg vključevanja v raziskovalne projekte, tekmovanja in prakse pri odvetniku, je vsa leta študija delovala kot tutorka. Organizirala je dogodke (Čajanka pravniških poklicev, Evropsko leto mladih). Udeležila se je okrogle mize z evropsko komisarko Eliso Ferreira in z njo debatirala o digitalizaciji v osnovnih in srednjih šolah.

V letu 2022 je sodelovala v poletni šoli ANTEREC v Bitoli v Makedoniji, kjer je izvedla lastno predavanje z naslovom Overview of EU Labour Migration Law. V objavo sta bila sprejeta tudi dva članka, in sicer znanstveni članek na temo novele Kazenskega zakonika v poljski reviji o kazenskem pravu in strokovni prispevek v zborniku Univerzitetne založbe UM na temo pravne zaščite žvižgačev kot medijskih virov.

Vir: https://www.ptuj.si/objava/725255