Novice

NOVO: Družinski zakonik s komentarjem avtorice izr. prof. dr. Suzane Kraljić

Datum objave: 22.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

V mesecu januarju 2019 je pri Poslovni založbi MB izšel Družinski zakonik s komentarjem. Gre za plod večletnega dela izredne profesorice dr. Suzane Kraljić, ki je kar na 1232 straneh podala pojasnila k zakonskim členom, kar bo vsem, ki se pri svojem delu (npr. sodniki, odvetniki, socialni delavci, notarji...) ali študiju srečujejo z zadevnim področjem, omogočil poglobljeno seznanitev z določenim vprašanjem. Pojasnila vključujejo tudi sodobno in pomembno sodno prakso domačih in tujih sodišč, Sodišča Evropske unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice.

Cilj novega Družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. S tem so se izognili zapletom, ki bi jih povzročila posvojitev znotraj družine.

Novost bo vnaprej izražena volja staršev, kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih.

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti.
 


Komentar lahko naročite >>tukaj<<.KDO JE PROF. DR. SUZANA KRALJIĆ
 

Dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008.
Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija).
Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji.
V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester.
Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba.
Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd.
Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika.
Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd.
Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM.
Je poročena in mati treh otrok.


Vir: PZ MB d.o.o.